KONTAKTI

        
       
Firma: VISIUS, družba za pravne in
 poslovne storitve d.o.o.
          
Skrajšana firma: VISIUS d.o.o.
       
Naslov: Pucova 4, SI-3000 Celje.
      
Telefon in e_kontakti:
    ElEEl
  m: +386 41 394 732,
           
ID št. za DDV: SI72790512.
  
 Matična št.: 3722317000.
                         
Poslovni račun odprt pri Delavska hranilnica d.d.:
SWIFT: HDELSI22,
IBAN: SI56 6100 0001 5539 844.
 
           
Družba je vpisana v sodni register Sodišča v Celju
pod št. registrskega vložka 2010/12346, osnovni kapital 7.500,00€.
VISIUS, družba za pravne in poslovne storitve d.o.o. Pucova 4, SI-3000 Celje   je zaščitena lastnina podjetja VISIUS d.o.o. www.visius.si info@visius.si